Matematik

8. Sınıf Matematik Araştırmalar İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Testi Çöz - Olasılık 0 8. Sınıf Matematik Bilimsel Gösterim Testi Çöz - Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme 0 8. Sınıf Matematik Çok Küplüler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Denklemler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Açıları Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Doğrunun Eğimi ve Doğrusal Denklem Sistemi Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Eşitsizlikler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Faktoriyel Permütasyon Kombinasyon Olasılık Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Simetri Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimlerin Hacimleri İlgili Problemler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları İlgili Problemler Testi Ç 0 8. Sınıf Matematik Grafik Çizme Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Histogram Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik İzdüşümü Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Kareköklü Sayılar Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Kareköklü Sayılarla İşlemler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Kombinasyon Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Kombinasyon ve Permütasyon Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Olasılık Çeşitleri Testi Çöz - Deneysel, Teorik ve Öznel Olas 0 8. Sınıf Matematik Örüntü ve Süslemeler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Örüntüler ve İlişkiler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Özdeşlikler Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Piramit Koni Küre Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Piramit Koni Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Piramit Koni Kürenin Yüzey Alanı ve Hacmi Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Pisagor Bağıntısı Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Prizmalar Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Prizmalarda Alan ve Hacim Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Rasyonel İfadeler Testi Çöz - Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma 0 8. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgen Prizmanın Temel Elemanları Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgen Prizmanın Yüzey Alanı ve Hacmi Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgenin Çizimi ve Üçgenin Elemanları Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgenlerde Benzerlik Soruları Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üslü Sayıların Kuvvetleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Matematik Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Testi Çöz 0 8.Sınıf Matematik 1.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olaylar Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olaylar Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olayların Olma Olasılığı Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olayların Olma Olasılığı Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olayların Olma Olasılığı Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Bağımlı Ve Bağımsız Olayların Olma Olasılığı Testi Çöz-4 0 8.Sınıf Matematik Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Çok Büyük Ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi Testi Çöz- 0 8.Sınıf Matematik Çok Büyük Ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi Testi Çöz- 0 8.Sınıf Matematik Deneysel, Teorik Ve Öznel Olasılık Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Deneysel, Teorik Ve Öznel Olasılık Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Deneysel, Teorik Ve Öznel Olasılık Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Gerçek Sayılar Testi Çöz 0 8.Sınıf Matematik Histogram Oluşturalım Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Histogram Oluşturalım Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Histogram Oluşturalım Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Histogram Oluşturalım Testi Çöz-4 0 8.Sınıf Matematik İrrasyonel Sayılar Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik İrrasyonel Sayılar Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik İrrasyonel Sayılar Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri Testi Çöz-4 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Karaköklü Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Kareden Karaköke Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Kareden Karaköke Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Kareden Karaköke Testi Çöz-3 1 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Ötelemeli Yansıma Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Ötelemeli Yansıma Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Rasyonel Sayıların Kendileriyle Tekrarlı Çarpımı Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Rasyonel Sayıların Kendileriyle Tekrarlı Çarpımı Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Rasyonel Sayıların Kendileriyle Tekrarlı Çarpımı Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Standart Sapma Testi Çöz-1 1 8.Sınıf Matematik Tekrar Eden Şekiler Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Tekrar Eden Şekiler Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Tekrar Eden Şekiler Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Üslü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemi-1 0 8.Sınıf Matematik Üslü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemi-2 0 8.Sınıf Matematik Üslü Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemi-3 0

Türkçe

8. Sınıf Türkçe Anlama Bağlı Anlatım Bozuklukları Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Cümle Düzeyinde Anlam Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Cümle Türleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Fiilde Çatı Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Kelime Düzeyinde Anlam Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Metin Türleri (Düzyazı) Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Metin Türleri (Şiir Bilgisi) Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Parça Düzeyinde Anlam Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Parçada Ana Düşünce - Konu Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Parçada Ana Düşünce - Yardımcı Düşünce Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Parçada Anlatım Teknikleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi 0 8. Sınıf Türkçe Parçada Yardımcı Düşünce Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Parçanın Yapısı Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Yapıya Bağlı Anlatım Bozuklukları Testi Çöz 0 8. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Testi Çöz 0 8.Sınıf Türkçe ''DE''nin Yazımı-''Kİ''ni 0 8.Sınıf Türkçe 1.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 8.Sınıf Türkçe Atasözleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Atasözleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Atasözleri Testi Çöz-3 55 8.Sınıf Türkçe Büyük Harflerin Kullanımı Testi Çöz 67 8.Sınıf Türkçe Deyimler Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Deyimler Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Deyimler Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Türkçe Eş-Yakın-Zıt Anlamlı Ve Eş Sesli Sözcükler Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Eş-Yakın-Zıt Anlamlı Ve Eş Sesli Sözcükler Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi Çöz-4 0 8.Sınıf Türkçe Gerçek,Mecaz,Terim Anlam Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Gerçek,Mecaz,Terim Anlam Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri-Öznel Ve Nesnel Cümleler Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri-Öznel Ve Nesnel Cümleler Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Kronolojik Sıralama Paragrafın Bölümleri Testi Çöz 98 8.Sınıf Türkçe Paragrafın Yapı Yönü Testi Çöz 46 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Başlık Ve Anahtar Sözcük Testi Çöz 98 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Konu Ana Düşünce Testi Çöz-1 57 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Konu Ana Düşünce Testi Çöz-2 27 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Konu Ana Düşünce Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Fikir Testi Çöz-1 8 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Fikir Testi Çöz-2 231 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Fikir Testi Çöz-3 12 8.Sınıf Türkçe Pargrafta Anlatım Bİçimleri Testi Çöz 0 8.Sınıf Türkçe Pargrafta Anlatımı Güçlendirme Yöntemleri Testi Çöz 0 8.Sınıf Türkçe Sebep-Sonuç.Amaç-Sonuç,Koşul-Sonuç Cümleleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Sebep-Sonuç.Amaç-Sonuç,Koşul-Sonuç Cümleleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Türkçe Sözcükte Çok Anlamlılık Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler Testi Çöz 0

İngilizce

8. Sınıf İngilizce 1. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 1 0 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 2 1 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 3 0 8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Testi Çöz 0 8. Sınıf İngilizce 2. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 1 0 8. Sınıf İngilizce 2. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 2 0 8. Sınıf İngilizce 2. Dönem TEOG Deneme Sınavı Çöz Test 3 0 8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Testi Çöz 0 8. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cooking Testi Çöz 0 8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Communication Testi Çöz 0 8. Sınıf İngilizce Adventures 6. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Adventures 6. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Adventures 6. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Chores 8. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Chores 8. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Chores 8. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Communication 4. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Communication 4. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Communication 4. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Cooking 3. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Cooking 3. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Cooking 3. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Friendship 1. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Friendship 1. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Friendship 1. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Natural Forces 10. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Natural Forces 10. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Natural Forces 10. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Science 9. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Science 9. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Science 9. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Teen Life 2. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Teen Life 2. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Teen Life 2. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce The Internet 5. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce The Internet 5. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce The Internet 5. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf İngilizce Tourism 7. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf İngilizce Tourism 7. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf İngilizce Tourism 7. Ünite Testi Çöz 3 0

Fen Bilimleri

Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Testi Çöz 3 0 8. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Testi Çöz 1 0 8. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Testi Çöz 2 0 8. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Testi Çöz 3 0 8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Ecel Ve Ömür Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Emek Ve Rızık Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Evrendeki Denge Ve Düzen Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Hac Ve Umre İbadeti Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Din Kültürü İnsan İradesi Ve Kader Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü İnsanın Özgürlüğü Ve Sorumluluk Bilinci Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Kader Ve Evrendeki Yasalar Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Din Kültürü Kader Ve Evrendeki Yasalar Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Din Kültürü Paylaşma Ve Yardımlaşma Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Din Kültürü Paylaşma Ve Yardımlaşma Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Din Kültürü Sadaka Ve Yardımlaşma Kurumlarımız Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Din Kültürü Sadaka Ve Yardımlaşma Kurumlarımız Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Din Kültürü Tevekkül-Ayete'l-Kürsi V e Anlamı Testi Çöz 0 8.Sınıf Din Kültürü Zekat İbadeti Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Din Kültürü Zekat İbadeti Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Dönme Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Öteleme Testi Çöz-3 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-1 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-2 0 8.Sınıf Matematik Koordinat Düzleminde Yansıma Testi Çöz-3 0

Sosyal Bilimler

İnkilap Tarihi

8. Sınıf Atatürkçülük Testi Çöz - TC İnkılap Tarihi 5. Ünite 0 8. Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz - TC İnkılap Tarihi 1. Ünite 0 8. Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi Çöz - TC İnkılap Tarihi 4. Ünite 0 8. Sınıf Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Testi Çöz - TC İnkılap Tarihi 0 8. Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm Testi Çöz - TC İnkılap Tarihi 3. Ünite 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Testi Çöz-3 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Testi Çöz-4 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti Testi Çöz-3 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti Testi Çöz-4 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşından Sonra Osmanlı Devleti Testi Çöz-5 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ve 2.İnünü Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeleler Testi 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ve 2.İnünü Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeleler Testi 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ve 2.İnünü Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeleler Testi 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ve 2.İnünü Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeleler Testi 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Amasya Görüşmeleri Ve Temsil Heyeti'nin Ankara' 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Batı Cephesi Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Doğu Cephesi Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Genelgeler Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Güney Cephesi Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi İstanbul'un İşgali Ve TBMM'nin Açılması Testi Ç 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kongreler Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kongreler Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kütahya-Eskişehir Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeler Te 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kütahya-Eskişehir Savaşları Ve Sonrasındaki Gelişmeler Te 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kuva-yi Milliye Ve Milli Mücadelenin Başlaması-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Kuva-yi Milliye Ve Milli Mücadelenin Başlaması-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Çocukluğu Ve Hayatı Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Çocukluğu Ve Hayatı Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri Testi Çöz-1 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri Testi Çöz-2 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri Testi Çöz-3 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Sevr Antlaşması Testi Çöz 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanması Ve Misak- 0 8.Sınıf İnkılap Tarihi TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Testi Çöz 1
Online Test Çöz