Matematik

2011 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 0 2012 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 2 2013 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 0 2014 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 0 2015 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 0 2016 Bursluluk 6. Sınıf Matematik Testi Soruları Çöz 17 6. Sınıf Matematik Açılar Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Açılar Testi Çöz - 7. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Alan Ölçmeye Bakış Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Aritmetik Ortalama ve Açıklık Testi Çöz - 9. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Asal Sayılar Çarpanlar Ve Katlar Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Bölme-Bölünebilme Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Asal Sayılar & En Küçük Ortak Kat ve En Büyü 0 6. Sınıf Matematik Cebirle Tanışıyoruz Testi Çöz - 4. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Çokgenler Testi Çöz - 7. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Doğal Sayı Problemleri Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Çarpma Ve İşlem Önceliği Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Problem Çözme Testi Çöz - 5. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama-Çıkarma Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Doğru, Doğru Parçası ve Işın Testi Çöz - 7. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Düzlemsel Bölgelerin Alanları Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunlukları Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Ebob-Ekok Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Eş Küplerle Oluşturulmuş Yapılar Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Eşitlikler ve Denklemler Testi Çöz - 4. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Eşlik ve Benzerlik Testi Çöz - 7. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Hacim Ölçme Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Hacim ve Sıvı Ölçüleri Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kalansız Bölünebilme Kuralları Testi Çöz - 2. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kesir Problemleri Testi Çöz - 2. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kesirleri Karşılaştıralım Testi Çöz - 2. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemi Testi Çöz - 2. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Testi Çöz - 2. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Kümeler Testi Çöz - 1. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Olasılık Testi Çöz - 9. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Ondalık Açılım ve Yuvarlama & Ondalık Kesirlerle Toplama 0 6. Sınıf Matematik Ondalık Kesir Problemleri Testi Çöz - 3. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Ondalık Kesirleri Okuma ve Yazma Testi Çöz - 3. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Ondalık Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemi Testi Çöz - 3. Ünit 0 6. Sınıf Matematik Oran Orantı Testi Çöz - 6. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Oran Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Öteleme ve Öteleme İle Süsleme Testi Çöz - 7. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Prizmaları Tanıyorum Testi Çöz - 8. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Sayma Yöntemleri Testi Çöz - 9. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme Testi Çöz - 6. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Tam Sayılar Testi Çöz - 5. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Toplama ve Çarpma İşlemleri Testi Çöz - 5. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Üslü Sayılar Testi Çöz 0 6. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Testi Çöz - 6. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Veri Toplama, Tablo ve Grafikler Testi Çöz - 9. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Yüzde ve Yüzde Problemleri Testi Çöz - 6. Ünite 0 6. Sınıf Matematik Yüzler ve Yüzeyler Testi Çöz - 8. Ünite 0

Türkçe

2011 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 2 2012 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 0 2013 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 0 2014 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 0 2015 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 0 2016 Bursluluk 6. Sınıf Türkçe Testi Soruları Çöz 2 6. Sınıf Türkçe Anlatım Teknikleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Çekim Ekleri Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Cümle Düzeyinde Anlam Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam-1 Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam-2 Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Ekler Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe İsim - Sıfat Tamlamaları Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe İsim Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Kelime Gruplarında Anlam Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Kelimede Anlam Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Kelimede Anlam-1 Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Kelimede Anlam-2 Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Kelimede Yapı Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Metin Türleri (Düz Yazı) Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Metin Türleri (Şiir, Söz Sanatları) Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Parçada Ana Düşünce - Konu - Başlık Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Parçada Yapı Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Parçada Yardımcı Düşünce Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Pargarafta Anlam-1 Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Yapım Ekleri Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi Çöz 0 6. Sınıf Türkçe Zamirler Testi Çöz 0

Din Kültürü

6. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 1 0 6. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 2 0 6. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Testi Çöz 3 0 6. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 1 0 6. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 2 0 6. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Testi Çöz 3 0 6. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 1 0 6. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 2 0 6. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Testi Çöz 3 0 6. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Testi Çöz 1 0 6. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Testi Çöz 1 0 6. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Testi Çöz 1 0 6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Tekrar Testi Çöz 0 6.Sınıf Din Kültürü Günlük Namazlar Ve Cemaatla Namaz Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü Günlük Namazlar Ve Cemaatla Namaz Testi Çöz-2 0 6.Sınıf Din Kültürü İlahi Kitap Ve İlahi Kitaplara İman Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü İlahi Kitap Ve İlahi Kitaplara İman Testi Çöz-2 0 6.Sınıf Din Kültürü Namaz Nedir Niçin Kılınır? Testi Çöz 0 6.Sınıf Din Kültürü Namaza Çağrı Ve Namazın Kılınışı Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü Namaza Çağrı Ve Namazın Kılınışı Testi Çöz-2 0 6.Sınıf Din Kültürü Namazın Şartları Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü Namazın Şartları Testi Çöz-2 0 6.Sınıf Din Kültürü Peygamberler Ve Peygamberlere İman Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü Peygamberler Ve Peygamberlere İman Testi Çöz-2 0 6.Sınıf Din Kültürü Peygamberlerin Nitelikleri Testi Çöz-1 0 6.Sınıf Din Kültürü Peygamberlerin Nitelikleri Testi Çöz-2 0

Sosyal Bilimler

2011 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 0 2012 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 0 2013 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 0 2014 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 0 2015 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 0 2016 Bursluluk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soruları Çöz 3 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Testi Çöz 80 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Testi Çöz 14 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Yeryüzünde Yaşam Testi Çöz 37 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Testi Çöz 99 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Testi Çöz 79 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Coğrafi Konum-Harita Ve Ölçekler-1 Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Coğrafi Konum-Harita Ve Ölçekler-2 Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yerleşme Testi Çöz 9 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi Çöz 13 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum-1 Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum-2 Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye'de Ve Dünya'da İklim-1 Testi Çöz 1 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye'de Ve Dünya'da İklim-2 Testi Çöz 98 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi Çöz 0 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Testi Çöz 56
Online Test Çöz